Hinderlijke verkeersborden

Op vraag van Marcel Taelman worden op de Tramweglei ter hoogte van de Vredelaan een aantal hinderlijke verkeersborden verwijderd die voertuigen hinderen als ze mekaar kruisen. Het stadsbestuur gaf daartoe de opdracht aan de technische dienst. Er zal worden nagegaan waar de borden kunnen aangebracht worden zonder dat ze hinder veroorzaken voor het verkeer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...