Hoek Bosstraat – Mechelsesteenweg

Enkele bewoners van de Bosstraat – meer bepaald die van het stuk tussen de Mechelsesteenweg en de Frans Boogaertslaan – kunnen van op de ring niet rechtstreeks in hun straat rijden, de huidige verkeerssituatie maakt dat onmogelijk. Omrijden via de Frans Boogaertslaan is geen optie, want wie zo de Bosstraat inrijdt (= via andere kant) stuit al gauw op een verbodsbord. Een groot deel van de Bosstraat is m.a.w. totaal onbereikbaar voor wie van de ring komt. Enig alternatief blijft iets verder op de Mechelsesteenweg te keren of telkens vanuit het stadscentrum huiswaarts te rijden. Alternatieven die ofwel tijdrovend ofwel gevaarlijk zijn. Om die redenen voelen de meeste bewoners zich genoodzaakt om toch rechtstreeks de Bosstraat in te rijden en dus de volle lijnen en het verbodsbord te negeren.

Olivier Peeters stelde hierover een schriftelijke vraag aan het stadsbestuur. Volgens het college werd deze problematiek al meermaals besproken in de plangroep verkeer. Het stadsbestuur is niet geneigd om de stopstreep enkele meters naar achteren te verplaatsen (en het verbodsbord weg te halen) omdat dit voor het verkeer dat het centrum uitwil een nefaste zaak zou zijn. Er zouden minstens vier auto’s minder (twee per rijstrook) per cyclus door het licht kunnen rijden, want inderdaad veel is voor dat kruispunt. Het stadsbestuur beloofde Peeters wel nog te zoeken naar een nieuwe aansluiting vanuit de ring naar de Bosstraat.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...