Hoofddoek tijdens commissie

Vanmorgen zou op het stadhuis het Minderhedenbeleidsplan 2011-2013 worden toegelicht tijdens de openbare commissie Jeugd, Sport, Wonen en Gelijke Kansenbeleid. Aangezien deze toelichting zou plaatsvinden door een stadsambtenaar met hoofddoek, kon volgens het Vlaams Belang niet worden overgegaan tot de verdere bespreking van het dossier.

Het Vlaams Belang is van mening dat een stadsambtenaar volstrekte neutraliteit dient te bewaren en zijn of haar functie te allen tijde objectief moet uitoefenen. De toelichting zou gebeuren door een stedelijke ambtenaar, tijdens een openbare commissie en in een openbare ruimte. Zoiets is geen gelegenheid om aan religie te doen, want daar is waar het met het dragen van een hoofddoek om gaat.

De gedragscode voor het stadspersoneel werd eerder dit jaar in de gemeenteraad goedgekeurd, en stelt dat de neutraliteit van de dienstverlening en het respect voor ieders mening voorop staat. Aan de klant, in dit geval de Lierenaars en Hooiktenaars, mag geen enkele persoonlijke overtuiging worden getoond.

Het stadsbestuur moet met andere woorden simpelweg toepassen wat het zelf heeft vooropgesteld. Het Vlaams Belang zal tijdens de gemeenteraadszitting van maandag vragen om het minderhedenbeleidsplan van de agenda te halen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...