Houdt Lier diftar-boot af?

De monstercoalitie heeft beslist om de bevoegdheid voor de afvalinzameling van restafval, grof vuil en snoeihout volledig over te dragen aan de intercommunale Ivarem en dit tot en met 2021. Ivarem zamelt in Lier nu reeds PMD en papier en karton in. Volgens schepen Van den Bulck heeft deze bevoegdheidsoverdracht geen rechtstreekse gevolgen voor de inwoners. Zij kunnen hun afval op dezelfde manier blijven aanbieden. Van den Bulck suggereert daarmee dat Lier de diftar-boot van zich af houdt. Maar is dat wel zo? Door de overdracht aan Ivarem zou het juist wel eens een (onrechtstreekse) keuze kunnen zijn voor het diftarsysteem. Want Ivarem is er de grote promotor van. Naar buitenuit (de pers, publieke opinie) is het alsof de monstercoalitie nu haar handen in onschuld wast. Maar door de beslissing van de overdracht van de afvalinzameling aan Ivarem wordt wel degelijk voor het diftarsysteem gekozen. De vraag is alleen wanneer? Weer een gebroken verkiezingsbelofte…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...