Idee apart zwemuurtje allochtone vrouwen sluipt alsnog in sportbeleidsplan

Vlaams Belang blijft zich verzetten

Het nieuwe sportbeleidsplan laat er geen twijfel over bestaan: de idee van een apart zwemuurtje voor allochtone vrouwen blijft overeind. Meer zelfs, het werd intussen opgenomen in de knelpunten- en behoeftenota van het sportbeleidsplan 2008-2013. Blijkbaar wordt er dus toch naar mogelijkheden gezocht om aan de vraag van de allochtone vrouwen te voldoen.

Het mag duidelijk wezen dat het Vlaams Belang zich te allen tijde zal verzetten tegen deze absurde denkpiste. Het overwegen van een apart zwemuurtje geeft een totaal verkeerd signaal aan de allochtone bevolking: het sluit de allochtone vrouwen op in hun eigen gemeenschap waardoor het initiatief allesbehalve integratiebevorderend kan werken.

De eis geeft trouwens weer dat de allochtone gemeenschap pertinent weigert om zich aan te passen aan onze maatschappij. De allochtone vrouwen gaan voorbij aan enkele belangrijke basisprincipes uit onze samenleving, waaronder de gelijkheid tussen man en vrouw. De vraag voor een apart zwemuurtje bewijst met andere woorden dat de huidige integratiepolitiek faalt. De monstercoalitie draagt hier dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Olivier Peeters zal het stadsbestuur hierop attent maken tijdens de gemeenteraad.

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...