Ik houd daar tabellen van bij…

John Vermeulen is dan wel OCMW-voorzitter én schepen voor sociale zaken en OCMW  tegelijkertijd, erg bevorderlijk voor de informatiedoorstroming van OCMW-raad naar gemeenteraad en vice versa is dat niet. Normaal gezien vergadert elke gemeenteraadscommissie minstens één keer per kwartaal. De commissie welzijn en OCMW, voorgezeten door Kristin Van Eetvelt (CD&V/N-VA), slaagt er echter niet in deze timing te respecteren. Nochtans valt er wel een en ander te bespreken: de begroting, de rechtspositieregeling, de doorlichting, enz…

Jan Van Gorp zal gemeenteraadsvoorzitter Van den Plas dan ook herinneren aan haar uitspraak in de gemeenteraad van oktober: “Ik kijk er trouwens op toe dat ieder kwartaal een commissie gehouden wordt. Ik houd daar tabellen van bij. Het O.C.M.W. moet er dit jaar nog één doen…” Van den Plas zal snel moeten handelen, wil ze haar belofte nog nakomen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...