Jan Mortelmans: 4de kandidaat Kamer

Ella Cornelis: 19de kandidate Kamer

Bij de Kamerverkiezingen van 13 juni as. zal Jan Mortelmans (46 jaar), uittredend volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid, de 4de plaats bekleden op de lijst van het Vlaams Belang na Gerolf Annemans, Rita De Bont en Bruno Valkeniers. Lier maakt dus weer meer dan een behoorlijke kans een parlementaire vertegenwoordiger te mogen afvaardigen. Bij de parlementsverkiezingen van 2007 behaalde het Vlaams Belang zes Antwerpse verkozenen. Jan Mortelmans stond toen eveneens op de vierde plaats en behaalde 10.342 stemmen.

Ook gemeenteraadslid Ella Cornelis (61 jaar) staat op de lijst voor de Kamer en bekleedt er de 19de plaats.

Jan Mortelmans dankt in het bijzonder Fractievoorzitter Gerolf Annemans voor het vertrouwen dat hij in hem stelt. Dank ook aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers, aan regiovoorzitter Anne-Mie Van Noten en verder aan regioraad en –bestuur, Partijraad en –bestuur. Mortelmans dankt ten slotte zijn echtgenote en familie.

Hun volgehouden steun, opoffering en geduld hebben hem het doorzettingsvermogen gegeven om het Vlaams Belang-programma uit te dragen. Een programma dat resoluut kiest voor ‘Vlamingen eerst!’ Een programma van een partij die broodnodig is. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die niet tot het establishment behoort.

Het Vlaams Belang is naar aanleiding van deze campagne de outsider die wel eens voor de verrassing kan zorgen. De Vlaming beseft immers maar al te goed dat het Vlaams Belang het hardst in de kuiten bijt van de traditionele partijen. Daarom, op 13 juni: Vlaanderen en de Vlamingen eerst!

Olivier Peeters
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...