K. Lierse SK.: onduidelijkheid troef!

Vlaams Belang-fractie vraagt bijeenroeping Verenigde Secties

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de berichten in de media omtrent een mogelijke omkopingszaak waarin K. Lierse SK. zou verwikkeld zijn. Nu maandag staat er een belangrijk punt op de agenda van de gemeenteraad waarin K. Lierse SK. betrokken partij is en dat zijn implicaties heeft op de financiën van de stad en zijn inwoners. Het gaat om de doorgeeflening (oorspronkelijk 150 miljoen BEF), de herfinanciering van de vordering van 1.139.618,51 euro wegens de subrogatie in de rechten van Dexia Bank NV ingevolge het niet nakomen van de terugbetalingsverplichtingen van de straight loan van 1 miljoen euro en de verlening van toelagen voor investeringen in de veiligheid.

De Vlaams Belang-fractie heeft daarom aan het stadsbestuur gevraagd de verenigde secties (de gezamenlijke commissievergaderingen) bijeen te roepen om het bestuur van K.Lierse SK. te horen nog vooraleer er omtrent dit dossier een beslissing wordt genomen. Tijdens die vergadering kan dan onder meer dieper ingegaan worden op de financiële situatie van K. Lierse SK.

Jan Mortelmans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...