Kardinaal Cardijnstraat: eenrichtingsverkeer?

Op 26 januari ll. stelde Jan Mortelmans een schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het stadsbestuur heeft blijkbaar beslist om binnenkort eenrichtigsverkeer in te voeren in de Kardinaal Cardijnstraat. Verkeer zal toegelaten worden van het Gebroeders Doxplein richting Sionsvest. Mortelmans vroeg of de bewoners van de wijk ‘den Oever’ op voorhand gehoord werden en wat desgevallend daarvan het resultaat was. Verder wou Mortelmans weten of zoals beweerd wordt inderdaad langs beide zijden van de straat kan worden geparkeerd en wanneer het eenrichtingsverkeer in voege zou treden. Het college van burgemeester en schepenen wist te vertellen dat inderdaad reeds beslist werd om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Kardinaal Cardijnstraat tussen het Gebroeders Doxplein en de Sionsvest. Bedoeling hiervan is, volgens het schepencollege, om op dit gedeelte parkeren toe te laten aan beide zijden van de straat. Naar uitvoering toe moet dit nog verder onderzocht worden. Deze maatregel kadert volgens het college in de herziening van het parkeerbehoefteplan voor Lier. Momenteel is dit plan nog niet in zijn geheel goedgekeurd door het college. Na goedkeuring organiseert de stad infovergaderingen voor de bewoners. Het eenrichtingsverkeer zal dan ook niet ingevoerd worden voor een infovergadering plaatsvond voor de bewoners van wijk ‘Oever’. Ware het niet beter geweest dat het college de Lierenaars en Hooiktenaars eerst zou horen, alvorens een beslissing te nemen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...