Kartel CD&V/N-VA: terugkeer naar oude politieke cultuur

Vlaams Belang werkt rustig verder aan Liers en Hooikts alternatief!

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de kartelvorming van CD&V en N-VA. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat na het Vlaams niveau ook op lokaal niveau kartelvorming aan de orde zou zijn, zeker nadat N-VA veel meer dan CD&V verschillende lucratieve postjes wist uit de brand te slepen (minister, parlementszetels, …). Ook in Lier denkt de N-VA blijkbaar eerder aan een schepenmandaat dan aan het aanbieden van een alternatief. Hopelijk vergeet N-VA niet dat kartelpartner CD&V alleszins nog meer dan één tandje mag bijsteken om gedane verkiezingsbeloftes om te zetten in daden. Maar ook op Vlaams gebied is CD&V totaal onbetrouwbaar. Als puntje bij paaltje komt, heeft CD&V altijd een mogelijke regeringsdeelname én het behoud van de Belgische staat vooropgesteld. Dat de N-VA, een partij die zich Vlaams-nationalistisch noemt, precies met CD&V in zee wenst te gaan, is dan ook onbegrijpelijk.

De uithaal van de N-VA-voorzitter inzake het ‘leuke bijberoep voor uitvoerende en parlementaire mandaten’ raakt kant noch wal. Het overgrote deel van de gemeenteraadsleden oefent een beroep uit naast de functie van raadslid. Of dit nu in het onderwijs is, in de privé, bij de overheid of als parlementair, doet niks ter zake. Maar wellicht was het een subtiele hint in de richting van Guido Van den Bogaert die naast zijn (uitvoerend) schepenambt ook lesgever én voorzitter van de Antwerpse provincieraad is.

Het Vlaams Belang ten slotte werkt rustig verder aan zijn Liers en Hooikts alternatief. Het zwartboek dat vorig jaar werd voorgesteld, wordt momenteel geactualiseerd. Op basis daarvan wordt dan begin volgend jaar het verkiezingsprogramma opgesteld. Eerst dus inhoud, dan pas lijstvorming.

Jan Van Gorp
Voorzitter

Jan Mortelmans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...