Kernversterkend beleid?

Schepen voor Lokale Economie Lucien Herijgers (N-VA) kwam tijdens de jongste gemeenteraad met enkele “principes” voor een "kernversterkend beleid" in de Lierse binnenstad. Het schepencollege geeft daarin toe dat de grootschalige concurrentie in de periferie ten nadele is van het stadscentrum, dat de handelskern geconfronteerd wordt met leegstand en dat winkeliers vluchten uit het centrum. 

Het lijkt
 één groot mea culpa voor wat jarenlang met schuldig medeweten van coalitiepartner Open VLD uit de hand liep. Er kwamen halve (of hele) winkelcentra aan de Lintsesteenweg, de Mechelsesteenweg, de Aarschotsesteenweg, de Boomlaarstraat en de Antwerpsesteenweg (stilaan de nieuwe A12, althans tot de grens met Boechout). In het stadscentrum is het zowat het tegenovergestelde. Verschillende handelszaken gingen failliet en een veelvoud staat met het water aan de lippen, zo blijkt ook vandaag weer uit de hulpkreet van enkele horecazaken in de lokale pers.

Is er dus nood aan een kernversterkend beleid? Absoluut! Zo pleitte het Vlaams Belang in het verleden om "volop in te zetten op een kernversterkend beleid, waarbij wonen, winkelen en vrije tijd samen gaan. Een efficiënt en gericht vergunningenbeleid, de heraanleg van Berlarij en Berlaarsestraat en een uitbreiding van het parkeeraanbod kunnen daartoe bijdragen. De leegstand en verkrotting van winkels moet efficiënt worden aangepakt en het wonen boven winkels moet bevorderd worden. In samenspraak met de horeca moet er ten slotte een specifiek plan voor die sector worden opgesteld" (HLN, 24.09.2012).

Een dergelijk beleid had eigenlijk al lang werkelijkheid kunnen en moeten zijn! Maar jammer genoeg gebeurde dat niet. Ook wat het schepencollege momenteel op tafel legt, is zeer beperkt. Het omvat géén concrete maatregelen en het is al helemaal géén visie voor de binnenstad. Wat is het wel? Amper vijf (!) magere stellingen die de komst van een Lidl-filiaal in allerijl moeten tegenhouden en die "op langere termijn" dan misschien zouden kunnen leiden tot een visie over de binnenstad. Het gaat hooguit om een soort intentieverklaring, die zónder advies van de Gecoro of de Economische Raad op papier werd gezet en die verder bitter weinig betekenis heeft.

En wat met de heraanleg van Berlaarsestraat en het K. Mercierplein? Wat met de opwaardering van de as ‘Van Brug tot Brug’? Wat met de ontwikkeling van de Normaalschool? Waar blijft die Centrummanager? Wat met het openbaar vervoer in de binnenstad, de files en opstoppingen aan de Ring en/of Antwerpsesteenweg, enzovoort. 
Een écht kernversterkend beleid vraagt veel meer en vooral, de tijd dringt. Vandaag nog meer dan gisteren.

Olivier Peeters
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...