Gemeenteraadslid Ella Cornelis

Kies veilig! (2)

U vindt hier op regelmatige tijdstippen nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober as. We staken van wal met een van onze belangrijke speerpunten: veiligheid. Vandaag hebben we het over de 'bereikbare stad'.

BEREIKBARE STAD 

Het Vlaams Belang blijft voorstander van een doorrijdbare stad. Daarom moeten de door dit college ingevoerde paaltjes verdwijnen. Het autoverkeer over de Grote Markt mag in enkel richting van de Rechtestraat naar de Lisperstraat. Verder eist het Vlaams Belang veilige, goed verlichte en onderhouden voet- en zebrapaden. De zwakke weggebruikers in het algemeen en de fietsers in het bijzonder verdienen extra aandacht. Toezicht op het foutparkeren en de snelheidsbeperkingen zijn noodzakelijk. Putten en oneffenheden moeten beter en vlotter worden hersteld. Verder wil de partij werk maken van voldoende degelijke en veilige fietsenstallingen. Het Vlaams Belang wil bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de straten en de publieke gebouwen voor mensen met een handicap. Het Vlaams Belang is voorstander van een compleet nieuw openbaar vervoer plan. De grote (harmonica)bussen moeten volledig worden geweerd uit het stadscentrum. De stationsbuurt en de Veemarkt moeten volwaardige transitzones worden. Het doorgaand busverkeer doet enkel nog beide transitzones aan en rijdt niet meer door de binnenstad. Het centrum wordt enkel nog bediend met kleine comfortabele milieu- en geluidsvriendelijke busjes. De randparkings moeten worden gepromoot en aangesloten op het openbaar vervoer. Ten slotte wil het Vlaams Belang een onderzoek naar de mogelijkheden van een uitbreiding van de blauwe zone in de binnenstad en een verdubbeling van de capaciteit van de parking Gasthuisvest.
 
enkelrichting over Grote Markt van Rechtestraat naar Lisperstraat;
☛ de deze legislatuur ingevoerde paaltjes moeten verdwijnen;
☛ veilige, verlichte en goed onderhouden oversteekplaatsen;
snelheidscontroles in zone 30;
☛ drastisch optrekken van de budgetten voor (het onderhoud van de) voetpaden;
☛ extra inspanningen fietspaden;
☛ verbeteren toegankelijkheid straten en gebouwen voor mensen met een handicap;
☛ nieuw openbaar vervoerplan met ontwikkeling randparkings;
verdubbeling capaciteit parking Gasthuisvest;
 ☛ onderzoek mogelijkheden uitbreiding blauwe zone in binnenstad;
☛ beter overleg met hogere overheden.

Op de foto: 2de kandidate Ella Cornelis.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...