Kies veilig! (3)

U vindt hier op regelmatige tijdstippen nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober as. We staken van wal met een van onze belangrijkste speerpunten: veiligheid. Daarna kwam 'bereikbare stad' aan de beurt. Vandaag belichten we 'Propere stad'.

PROPERE STAD 

Voor het Vlaams Belang is een nette stad een belangrijke prioriteit. Een nette onderhouden stad zet trouwens aan tot meer verantwoordelijkheidszin van haar inwoners. Het Vlaams Belang eist dan ook een beleidsplan ‘Schoon Lier’ voor gans het grondgebied dat onmiddellijk in daden wordt omgezet en waarbij extra aandacht uitgaat naar het onderhoud van de (speel)pleinen. Extra vuilnisbakken en het regelmatig ledigen ervan in het bijzonder op de Vesten maken uiteraard ook deel uit van dit plan. De grachten en bermen die onder de bevoegdheid van de stad vallen, moeten regelmatig en degelijk worden onderhouden. Het Vlaams Belang wil tevens dat een aantal open ruimtes en natuurlijke structuren worden bewaard voor de volgende generaties (Anderstad, Pallieterland, …). Het diftar-ophaalsysteem gaat gebukt onder tal van technische gebreken, de juistheid van de factuur is niet te controleren, de afvalaanbieder heeft nauwelijks verhaal tegen vermoedelijke fouten en het sluikstorten wordt aangemoedigd. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van de herinvoering van het traditionele systeem met zakken.
 
terugkeer naar het traditionele afvalsysteem met zakken;
☛ beleidsplan “Schoon Lier”;
☛ grondig en regelmatig onderhoud bermen en grachten;
☛ evaluatie sneeuwruimplan met aandacht voor gehandicapten, zieken en ouderen.

Op de foto: lijstduwer Marcel Taelman.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...