Kies veilig!

Vanaf vandaag vindt u hier op regelmatige tijdstippen nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober as. We steken van wal met een van onze belangrijke speerpunten: veiligheid. In de loop van de volgende dagen en weken, komen de andere thema's aan bod.

VEILIGE STAD 

Het aantal misdrijven in Lier steeg van 2.720 in 2000 tot 3.761 in 2010 (+ 38%). Alle niet-specifieke politietaken moeten worden afgestoten zodat er daadwerkelijk meer blauw op straat verschijnt. Meer blauw dat ook kan worden ingezet op piekmomenten, op plaatsen en tijdstippen waar veel volk is en waar overlast wordt gemeld. De noodhulp verdient extra aandacht zodat permanent politietoezicht in de weekeindes en ’s avonds mogelijk wordt. De strijd tegen de lokale drugshandel en –criminaliteit is voor het Vlaams Belang prioritair. Voor vandalisme, overlast en sluikstorten wordt de nultolerantie toegepast. Het Vlaams Belang is voorstander van een uitbreiding van de bijzonder zichtbare en aanspreekbare voet- en fietspatrouilles. Het Vlaams Belang is tevens pleitbezorger voor de toepassing van moderne technieken zoals nummerplaatherkenning op de Lierse invalswegen.
 
☛ meer blauw op straat;
uitbreiding van de voet- en fietspatrouilles;
☛ strenge aanpak lokale drugshandel en -criminaliteit;
☛ nultolerantie voor vandalisme, alle vormen van overlast en ‘kleine’ en grote criminaliteit;
uitbreiding nummerplaatherkenning i.h.k. van de criminaliteitsbestrijding.

Op de foto: lijsttrekker Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...