Kopie

Op de gemeenteraad maandag jl. werd het milieujaarprogramma 2008 besproken. Voor Frans Verzywvel is het een kopie van het jaarprogramma 2007. Het werd inhoudelijk niet veranderd. Volgens het programma moet er gerapporteerd worden over de realisaties in 2007. Dit overzicht missen we echter. Gelet op het feit dat het milieuprogramma hetzelfde is als vorig jaar gelden uiteraard nog steeds de opmerkingen die het Vlaams Belang toen maakte:

* Lier wenst zich als Fair Trade gemeente te profileren. Onze fractie stelt nogmaals voor om af te stappen van het Max Havelaar/Oxfam Fairtrade verhaal en andere Fairtrade producenten te gebruiken.

* Sluikstorten en zwerfvuil: hier blijft onze fractie aandringen op meer controles met de nodige sancties voor overtreders.

* Onder de rubriek ‘Verbeteren van de ecologische structuur van grachten’ wordt het ruimen van grachten behandeld. Onze fractie vraagt een meer concrete aanpak van deze materie.

* Rioleringswerken: het vernieuwen van bestaande en het aanbrengen van nieuwe rioleringen blijft in vele wijken een aanslepend probleem. Ook hiervoor vraagt onze fractie een meer concrete aanpak.

Om die redenen onthield het Vlaams Belang zich bij de stemming.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...