Lier krijgt Ernest Van der Hallenlaan


Het Vlaams Belang schreef hier eerder al dat het 65-jarig overlijden van Ernest Van der Hallen het stadsbestuur een unieke kans biedt om de figuur Ernest Van der Hallen extra in de schijnwerpers te plaatsen.

“Lier is immers meer dan enkel Felix Timmermans (samen met Flor Van Reeth overigens een goede vriend van Ernest Van der Hallen). Waarom kan naast het Felix Timmermansplein bijvoorbeeld geen Nest Van der Hallenplein in het leven worden geroepen? Het Van der Hallen-genootschap is trouwens al langer voorstander van een straat of plein genoemd naar de Lierse auteur”, stelden we toen.

Het schepencollege lijkt hier nu gevolg aan te geven. Een nieuwe straat tussen de Smedenstraat en de Ring wordt gedoopt tot de “Ernest Van der Hallenlaan”. Het voorstel zal eind deze maand worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onze fractie is uiteraard tevreden met deze beslissing en onze raadsleden zullen het punt dan ook unaniem goedkeuren. Ernest Van der Hallenlaan was een Vlaamse schrijver en katholiek jeugdleider, werd geboren in Lier in 1898 en overleed er op 24 februari 1948. Hij is onder meer de bedenker van volgend citaat: “Wees radicaal, wees principieel, wees absoluut, wees hetgeen de burger noemt: een extremist; geef uzelf zonder meten of rekenen, aanvaard de zogenaamde levensrealiteit niet en laat u niet door het leven aanvaarden; geef nooit het strijdbeginsel op”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...