Lier Leeft bakt het rood in OCMW


Begin 2009 werd OCMW-raadslid voor Lier Leeft Zafida Znagui opgevolgd door Wai Hoi Tsang (ook Lier Leeft). Wai Hoi Tsang zetelt ook in het comité WZC Paradijs, dat de zaken van het rusthuis behandelt.

Dat zou toch moeten althans, want van de 12 comitévergaderingen was het achtbare Lier Leeft-raadslid liefst 6 maal afwezig, waarvan 2 maal zonder enige verontschuldiging. De comitévergadering van vorige week kon zelfs niet rechtsgeldig vergaderen omwille van een onaangekondigde afwezigheid. Ook in de OCMW-raad was het niet anders, en vond Wai Hoi het slechts 2 keer nodig zich te verontschuldigen voor zijn afwezigheid.

Lier Leeft -het ‘gezamenlijk project’ van Els Van Weert en de socialisten- heeft met de recente aanstelling van Annemie Schuermans als schepen van Financiën liefst 3 schepenambten. ’t Valt dus te hopen dat hun inzet heel wat hoger zal liggen dan dat van hun partij in de OCMW-raad. Hoe ging de verkiezingsslogan van Lier Leeft trouwens weer? “Gezocht… Want Lier verdient beter”…?


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...