Lier Leeft en Lier&Ko: omgekeerde discriminatie voor eigen bestwil

De talloze Turkse en Marokaanse vzw’s (al dan niet gesubsidieerd door de stad), de Lierse moskeeën en de vraag tot een apart zwemuurtje zijn nog maar een paar voorbeelden die allochtonen zonder schroom durven vragen en eisen aan onze stad. Men kan uiteraard bezwaarlijk noemen dat dit getuigt van de wil tot integratie, wel integendeel.

Tijdens de afgelopen gemeenteraad heeft de Lierse politiek op uitdrukkelijke vraag en voorstel van Vlaams belang een maatregel getroffen die slaat op 1 van de fundamentele basisbeginselen van onze Westerse samenleving: scheiding van kerk en staat. Dus ook geen hoofddoeken voor stadsambtenaren.

Dit fundamenteel begrip wordt blijkbaar niet gedeeld door Els van Weert en Oztürk Taspinar, getuige hiervan het felle protest tijdens de stemming in de voorbije gemeenteraad. Uit pure angst om hun allochtone kiezers niet voor de borst te stoten slaan ze niet alleen de Lierse maar de ganse Vlaamse bevolking in het gezicht door deze fundamentele waarde op te blazen. Het allochtone protest voor de gemeenteraad duidt tevens op een totale onwil om de Westerse plichten te respecteren.

De vraag stelt zich: Wie wordt hier eigenlijk gediscrimineerd? Het antwoord is even duidelijk als pijnlijk: De Lierse, Hooiktse en daarmee ook de ganse Vlaamse bevolking. De Vlaams Belang Jongeren zijn dan ook uitermate tevreden dat Lier&Ko en Lier Leeft met het hoofddoekendebat aan het kortste eind hebben getrokken. Wederom trachtten Spirit en Sp.a de Lier- en Hooiktenaar te verkopen om hun eigen toekomst veilig te stellen. De allochtonen: het nieuwe manna voor de linkse bourgeoisie.

Namens Vlaams Belang Jongeren,

Olivier Peeters

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...