Lier: Napels aan de Nete (vervolg)

De invoering van het omstreden Diftarsysteem leidde niet tot een vermindering van het opgehaalde restafval. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Olivier Peeters.

Het systeem, dat in voege ging op 1 januari 2010, baseert zich op het principe “de vervuiler betaalt” en zou onder meer het totaal aan huisvuil moeten terugdringen. In 2010 was echter geen opvallende daling merkbaar. Meer zelfs, het totaal aangeboden restafval scoorde met 192,93 kg per inwoner het hoogste in vergelijking met de voorgaande jaren.

Daarnaast blijft het probleem van sluikstorten na al die tijd onopgelost. In 2011 werden in de periode van 1 januari tot 6 juni 3.340 zakken naast de OCT’s opgeruimd. In heel 2010 waren dit 8.670 zakken.

Alle ondergrondse containers werden intussen aangepast. Toch neemt de hoeveelheid sluikstorten niet meteen af, moet ook het schepencollege wederom vaststellen. Dank daarvoor aan de kazakdraaierij van het voormalige kartel CD&V/N-VA…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...