Lier, slechtste leerling van de klas

De Vlaamse overheid en Belfius analyseerden de meerjarenbegroting van alle Vlaamse gemeentebesturen. Tegen  2019 moeten  die budgetten minimum  in evenwicht  zijn. In gans de regio kleurde de stad Lier als enige rood,  en is daarmee de slechtste leerling van de klas. Het stadsbestuur blijft echter beweren dat de Lierse financiën er goed voor staan…

De referentie om te bepalen of een gemeente al dan niet financieel gezond is, is de zogenaamde autofinancieringsmarge (AFM). Het is het verschil tussen enerzijds alle inkomsten en ontvangsten, en anderzijds alle schulden. De AFM wordt sinds dit jaar als referentie gebruikt en wordt berekend op basis van de meerjarenbegroting tot 2019. In gans Vlaanderen zijn er 57 gemeenten die niet voldoen aan de voorwaarden, en negatieve cijfers neerlegden.

Alle steden en gemeenten uit onze regio scoren opvallend goed in de analyse. Boechout bijvoorbeeld is daarbij de primus van de klas, met een overschot van 76 euro per inwoner. Zelfs een veel grotere stad als Mechelen heeft een overschot. Alleen Lier springt er negatief tussen uit. Onze stad heeft als enige in de regio een negatieve schuldenlast.

Toch beweert burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) dat de cijfers van de Vlaamse overheid met een korrel zout moeten genomen worden. Het N-VA krantje, dat in augustus  in de Lierse bussen viel, beweert schaamteloos dat enkel dank zij de nieuwe coalitie de stad op het nippertje ontsnapte aan een financiële ramp. “En” toetert het krantje verder, “dat zonder extra belastingen”.

Maar…daar klopt natuurlijk niets van!

Sedert het aantreden van de nieuwe coalitie wordt Lier als nooit tevoren overspoeld door een geniepige verhoging van allerhande taksen, belastingen en contributies. Denk daarbij maar aan de afvaltaks van 54 euro per jaar…  aan de voortdurende uitbreiding van het betalend parkeren…  aan de  hogere tarieven voor de sportclubs…  en aan de stijging van allerhande belastingen en contributies, onder meer op aanplakborden en lichtreclames…  op het ontgraven van stoffelijke resten…  op terrassen en dansgelegenheden…  op afvalbehandeling, compostbakken – en vaten…  op inlichtingen en kopieën…  Aan de opsomming komt schier geen eind.

En dat terwijl zowel N-VA als OpenVLD vóór de gemeenteraadsverkiezingen op hun eerste communiezieltje beloofden om de belastingen niet te verhogen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...