Lierenaars en Hooiktenaars dik in ’t zak gezet (en zeker die van N-VA en Open VLD)

In het coalitieakkoord staat dat de stad volop verantwoordelijkheid wil nemen. “Wij kiezen resoluut voor een verantwoordelijke stad”. Maar toen in het begin van het jaar de zitjes in het directiecomité van Ivarem moesten worden ingevild, gaven N-VA en Open Vld niet thuis. Onbewust? Vergeten? Tuurlijk niet, het was een bewuste keuze om daarna met de vinger naar Ivarem te kunnen wijzen en om zelf de handen in onschuld te kunnen wassen. Is dat verantwoordelijkheid nemen? Neen! In het coalitieakkoord staat ook dat het stadsbestuur de financiën in evenwicht wil brengen zonder de belastingen te verhogen, want: “de belastingen optrekken zal het statuut van Lier als aantrekkelijke woonstad ernstig schaden en tweeverdieners, bedrijven en gezinnen afschrikken.” Is de invoering van de afvaltaks een belastingverhoging? Uiteraard. Is het een belastingverhoging van het stadsbestuur? Natuurlijk! N-VA geeft dit trouwens zelf toe: “Voor de N-VA is elke belastingverhoging er één teveel. Maar met een lege kas hebben wij geen andere keuze.” Is dit weer een verloochening van het coalitieakkoord? Ja, uiteraard!

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) probeert nu de schuld bij de andere gemeenten te leggen: “als de andere gemeenten niet willen meedoen, kunnen wij als stad alleen de taks niet tegenhouden”. Meneer Boogaerts, vergeet die gemeenten! Daar gaat het niet om. Het gaat hier om een door de politiek ingesteld orgaan dat bevolkt wordt door vertegenwoordigers van alle traditionele partijen. Het directiecomité, de raad van bestuur en de experten van Ivarem worden door de politiek aangeduid. Door de politieke partijen. En van die twintig zitjes zijn er zeven CD&V-ers, 5 N-VA-ers, 3 van Groen, 3 Open Vld-ers en 2 socialisten. Het is dus niet Lier tegen de andere steden en gemeenten. Neen, het zijn de traditionele partijen die hiervoor kiezen. Allemaal, uitgezonderd het Vlaams Belang!

Beste Lierenaars en Hooiktenaars, het gaat trouwens niet alleen om die vaste bijdrage van € 54. Er zullen ook nieuwe tarieven komen voor het restafval en op de containerparken. Het is een heel pakket van belastingverhogingen die de inwoners te slikken zullen krijgen. Met deze afvaltaks wordt trouwens het principe ‘de vervuiler betaalt’ bij het afval gezet. Het is dus een puur financiële operatie om niet alleen Ivarem uit de nood te halen maar ook en in het bijzonder de steden en gemeenten.

Beste Lierenaars en Hooiktenaars, maar in het bijzonder beste kiezers van N-VA en Open Vld, uw stem is ondertussen waardeloos geworden. De verkiezingsbeloftes van N-VA en Open Vld werden in of naast afvalcontainers gezet. U hebt op 25 mei as. een kans om beide partijen genadeloos af te straffen. Of stemt u toch liever voor ‘de-slimste-mens-mediafiguren’…?


 

Jan Mortelmans
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...