LIESBETH HOMANS (N-VA) BLIJFT SPIONERENDE ERDOGAN-MOSKEEËN SUBSIDIËREN

De voorbije weken werden de Turkse Diyanetmoskeeën in ons land andermaal door het Turkse Erdogan-regime gevorderd om rapporten op te stellen over critici van het Turkse regime. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens kaartte dit in het Vlaams Parlement aan bij Liesbeth Homans (N-VA) die als minister bevoegd is voor de erkenning en de daaruit volgende subsidiëring van moskeeën. Hij riep haar op om de subsidiëring van deze Turkse moskeeën in te trekken, de moskeeën te sluiten en de spionerende imams het land uit te zetten.

Ons parlementslid wees minister Homans voorbije maanden en jaren al bij herhaling op de problematiek van de Turkse Diyanetmoskeeën. Dat zijn Turkse staatsmoskeeën met imams die op de loonlijst van het Erdogan-regime staan en de opdrachten van deze mensenrechtenschender dus onverkort moeten uitvoeren. Homans koos er al die jaren niet alleen voor om doof te blijven voor deze feiten, waarbij ze de moskeeën vrolijk verder liet betoelagen, maar leidde zelfs procedures in om nog meer Turkse moskeeën te erkennen.

Nu wordt bovendien – niet verrassend – bewezen dat de moskeeverantwoordelijken ook daadwerkelijk functioneren als spionnen voor Erdogan en nota’s moeten opstellen over tegenstanders van het Turkse regime. Deze nota’s worden vervolgens door de Turkse tiran gebruikt om zijn tegenstanders in de cel te werpen. In maar liefst 38 landen zouden Turkse moskeeën rapporten hebben opgesteld voor Erdogan. Ook in Lier staat zo’n moskee die fungeert als propagandakantoor en spionagecentrum van Erdogan’s fundamentalistische AK-partij.

Chris Janssens riep de minister op om nu eindelijk wél te doen wat zij al die jaren had nagelaten, met name de erkenning van de Diyanetmoskeeën in Vlaanderen intrekken waardoor zij niet langer aanspraak kunnen maken op jaarlijks meer dan een half miljoen euro subsidies. Minister Homans antwoordde ons parlementslid dat zij de Moslimexecutieve naar hun visie had gevraagd en ook getelefoneerd had met de ambassadeur in Turkije met het oog op een gesprek. Ze voegde eraan toe dat “als zou blijken dat er problemen zijn” ze “onverwijld zou overgaan tot de intrekking van de erkenning als dat moet”.

Voor Vlaams Belang toonde de kwestie aan hoezeer het met de controle op de erkende moskeeën mank loopt. Want inderdaad, de Vlaamse regering verplicht de provincies om moskeeën te betoelagen, zogenaamd omdat ze er dan controle zou kunnen uitoefenen. Maar nu blijkt dat er al maandenlang spionageactiviteiten plaatsvinden zonder dat de minister op de hoogte is, laat staan dat er actie wordt ondernomen. “Pas nu we hier vragen stellen, schrijft u enkele briefjes en het probleem is voor u alweer opgelost”, wierp ons parlementslid minister Homans voor de voeten.

“Als er op dit moment spionageactiviteiten in de moskeeën plaatsvinden, als men weet dat Diyanetmoskeeën moeten gehoorzamen aan het Erdogan-regime dat tienduizenden leerkrachten, rechters en oppositiemensen in de gevangenis heeft gesmeten, als men weet dat de imams in deze moskeeën op de payroll van Erdogan staan en dat ze alleen maar campagne voeren voor deze dictator, wat hebt u dan nog meer nodig om de erkenning van deze moskeeën in te trekken?”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...