Maandag gemeenteraad

Nu maandag, 25 april vergadert de Lierse gemeenteraad. De zitting begint om 19u30 en is uiteraard voor wat de openbare zitting betreft openbaar. Het Vlaams Belang komt zoals steeds actief tussenbeide tijdens de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen mag zich aan tussenkomsten verwachten over subsidies voor allochtone verenigingen, de heraanleg van de Grote Markt, het Lierse-dossier, de gemeentelijke administratieve sancties, enz…

Jan Van Gorp interpelleert tenslotte het stadsbestuur nogmaals over het terugvorderen van altaarstukken en schilderijen. Tot maandag!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...