Meer dan 40% van alle personen die in Lier een leefloon ontvangen van het OCMW zijn vreemdelingen‏

Uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie blijkt dat in 2010 382 inwoners van Lier een leefloon ontvingen of het equivalent daarvan. Het leefloon bedraagt 755 € per maand voor een alleenstaande en 1007 € voor een persoon met een gezin ten laste.

151 personen die van het OCMW een leefloon ontvingen, hadden niet de Belgische nationaliteit. Dat betekent dat in Lier nagenoeg 40% van de begunstigden van het leefloon, of het equivalent daarvan, vreemdelingen waren. Van die 151 vreemdelingen kwamen er 132 van buiten de EU.


Niet-EU-burgers maakten dus meer dan een derde uit van alle ontvangers van een leefloon in Lier.

Een vergelijking met de bevolkingscijfers van 2010 laat zien dat vreemdelingen  – en in het bijzonder vreemdelingen van buiten de EU – sterk oververtegenwoordigd zijn in de groep van OCMW-steuntrekkers. Het aantal vreemdelingen maakt in Lier zo’n 3,35 % uit van de bevolking.  Bij de ontvangers van een leefloon loopt hun aandeel echter op tot maar liefst 40%. 

In feite is het totale aandeel van allochtonen in de financiële hulp van het OCMW echter nog beduidend veel groter dan 40%.  Want deze cijfers houden geen rekening met de vele ‘nieuwe Belgen’, d.w.z. allochtonen die meestal hun vreemde nationaliteit behouden hebben, maar die daarnaast ook de Belgische nationaliteit verkregen en daarom niet langer als ‘vreemdeling’ worden beschouwd.

Terwijl slechts één op 140 (hetzij 0,7%) ‘Belgische’ Lierenaars in 2010 een leefloon ontving van het OCMW, was dat bij vreemdelingen in het algemeen meer dan één op zeven (15%) en bij niet-EU-burgers loopt dat zelfs op tot één op vijf (of bijna 20%). 

Voor het Vlaams Belang is dit het zoveelste bewijs dat het lakse immigratiebeleid van België een financiële en maatschappelijke catastrofe is en neerkomt op de import van armoede. Onder meer de massale regularisatie van illegale vreemdelingen heeft nefaste gevolgen voor de houdbaarheid van ons sociaal systeem.

Walter Mariën
OCMW-raadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...