Meer dan zomaar een moskee…

Het gaat aan de Donk natuurlijk om veel meer dan een eenvoudige  gebedsruimte, meer dan om een moskee met een minaret… Wie het dossier verder doorneemt, stelt vast dat het in feite gaat om een groots opgevat complex, met verschillende zalen en ruimtes. Met in de eerste plaats een polyvalente zaal voor ondermeer vrouwenbijeenkomsten, besnijdenissen, uitvaarten en vergaderingen van hun vzw’s en verder met lokalen voor naschoolse opvang en voor het organiseren van bijlessen Nederlands, Turks en koran, met een (conciërge)woning voor de imam, kleedkamers, een commerciële ruimte, enz… In de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning spreekt de vzw Diyanet de Belgique zelf over het bouwen van een ‘religieus cultureel centrum’.

Met de oprichting van een eigen Turks religieus-cultureel centrum wordt bevestigd wat voor vele Lierenaars al heel lang duidelijk is: het afwijzen van onze westerse en democratische samenleving en het zich verzetten tegen onze waarden en normen en onze westerse cultuur.

Zelden of nooit zien we moslims op culturele manifestaties of in musea. In het verenigingsleven is er ook al nauwelijks sprake van allochtonen. Liever dan zich aan te passen, trekken ze zich terug in de beslotenheid van hun eigen gemeenschap. In ‘Gazet van Antwerpen’ dd. 16 november jl. verklaart een jongere van Turkse afkomst: “…vind ik dat de Lierse moslims ook recht hebben op een plek om hun cultuur te beleven.”

Het is bijzonder cynisch vast te stellen hoe de gehele  – zichzelf intellectueel noemende – linkerzijde zich graag bedient van termen zoals ‘respect voor allochtonen’, ‘participatie’, ‘integratie’, ‘verrijking’ en ‘multicultuur’. Ze doen dat bij voorkeur aan de togen van cafés en cultuurcentra, die gefrequenteerd worden door uitsluitend blanke Lierenaars, terwijl ze in één adem het Vlaams Belang van racisme en fascisme beschuldigen. Maar nooit hebben die linkse politiekers enige serieuze inspanning geleverd opdat allochtonen actief zouden deelnemen aan het Vlaamse cultuurleven. Het is trouwens maar de vraag of de cultuursector dat eigenlijk wel wil? Wellicht niet. De Lierse en Vlaamse ‘cultuurminnaars’ blijven het liefste nog voor het eigen bange blanke kringetje voorstellinkjes organiseren zodat ze niet al te veel gestoord worden…

En nu is het dus zover. De Turkse moslims in onze stad zeggen foert!: “Wij doen met Turkse staatssteun wat wij willen in Lier!.  CC De Mol? Den boom in!”  We gingen al niet naar jullie perverse voorstellingen vol seks en muziek, we gingen al niet naar jullie gemengde jeugdbewegingen, we gingen al niet naar jullie zwembaden met halfnaakte vrouwen, we gingen al niet naar jullie racistische sportverenigingen, we kochten al geen brood bij jullie bakkers of bijval bij jullie beenhouwers, we gingen al niet naar jullie cafés en restaurants met onreine dranken en eten, het is genoeg geweest. We organiseren ons leven voortaan zelf!”…

En net dat is wat ons helaas staat te gebeuren als niemand reageert. Het Vlaams Belang gaat alleszins in het verzet!

Jan Mortelmans
1

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...