Meerderheid verlaat OCMW-raad

De OCMW-raad heeft een nipte meerderheid met 4 N-VA en 2 Open VLD mandatarissen tegenover 5 leden van de oppositie (Vlaams Belang, Lier&Ko, CD&V, sp.a, en Groen). Op de zitting van de OCMW-raad gisterenavond bleef Open VLD-raadslid Thierry Suetens afwezig. Daardoor was er ook geen meerderheid.
 
Na vaststelling hiervan vroeg de oppositie om de vergadering even te schorsen. In gezamenlijk overleg werd door de voltallige oppositie evenwel beslist om de vergadering alsnog te laten plaatsvinden, en alle dossiers te behandelen.

Bij de hervatting van de vergadering stond het budget 2013 als eerste punt aan de agenda. De oppositie stemde tegen de goedkeuring ervan, waardoor het budget verworpen werd. Hierop vroeg de voorzitter op haar beurt een schorsing van de zitting. Bij haar terugkomst in de raad deelde Marleen Vanderpoorten mee dat de OCMW-raadsleden van haar meerderheid de vergadering verlieten. Verder vergaderen werd daardoor onmogelijk.

Dit betekent wel dat het budget van 2013 niet werd goedgekeurd, en dat er geen beslissingen werd genomen over tal van andere punten. Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat het OCMW beperkt wordt in zijn handelingen en financieel terugvalt op voorlopige twaalfden.

Voor deze trieste gang van zaken is enkel en alleen de meerderheid aansprakelijk, de oppositie was bereid om heel wat punten die op de agenda stonden goed te keuren. De meerderheid beschikt blijkbaar niet over de nodige ernst om zelfs bij de meest belangrijke dossiers haar verantwoordelijkheid te nemen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...