Megamoskee voorlopig naar af…

De stedelijke administratie zou voorstellen een negatief advies af te leveren voor de stedenbouwkundige aanvraag voor de supermoskee. Dat meldt ‘Gazet van Antwerpen‘ vandaag. Maar daarmee is helaas de kous niet af. In de eerste plaats moet het schepencollege het advies nog volgen. Dat zou morgen al het geval kunnen zijn. Eens dat is gebeurd, kan de aanvrager (de vzw ‘Dyanet de Belgique’) nog beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie. Die heeft op haar beurt vijfenzeventig dagen de tijd om een beslissing te nemen, doet ze dat niet dan wordt het beroep geacht afgewezen te zijn. Het is dus nog veel te vroeg om nu al victorie te kraaien.

Trouwens, in haar betoog geeft het schepencollege de aanvrager de pap in de mond. Het doet de suggestie om de aanvraag aan te passen aan de opmerkingen van de administratie: “Een gebedshuis met minaret die zich inschaalt in de omgeving kan stedenbouwkundig worden aanvaard,” concludeert de stedelijke administratie in ‘Gazet van Antwerpen‘.

Voor het schepencollege is de aanvraag voor een gebedshuis met minaret dus stedenbouwkundig aanvaardbaar mits de nodige aanpassingen. Rekening houden met andere maatschappelijke elementen doet het schepencollege al helemaal niet. Er is dus zelfs nog geen halve veldslag gewonnen, laat staan de oorlog.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...