Minderhedenbeleidsplan

Tussenkomst

Het Vlaams Belang gelooft niet in dit plan. Alle vorige plannen hebben nooit ernstige resultaten opgeleverd. Het plan is voornamelijk gericht op de Turken en de Marokkanen die hier verblijven. Dit zijn precies de groepen die zich weigeren te integreren. In vroegere plannen werd dit toegegeven. Er zijn wel individuelen die zich hebben geïntegreerd doch dit blijven uitzonderingen die zich meestal uit eigen beweging hebben aangemeld. Op dit ogenblik bouwt de unie der islamitische centra aan de Donk te Lier een eigen jeugdintegratiecentrum. Eigenlijk gaat het om een internaat dat enkel en alleen openstaat voor moslims waarbij bij de opvoeding sterk de nadruk zal gelegd worden op de islamitische wortels. De term “integratie” wordt blijkbaar gebruikt om hier en daar wat meer subsidies binnen te rijven. De stad, de provincie en het gewest en tientallen verenigingen houden al jaren een leger van maatschappelijke werkers op de been om de integratie van allochtonen te bewerkstelligen. Daarvoor wordt kwistig gebruik gemaakt van subsidies. Deze gelden zouden beter besteed worden op andere vlakken zoals de armoedebestrijding en de ouderenzorg. Het opzetten van een nieuw plan, waarin nog maar eens meer middelen en mensen worden ingezet enkel voor allochtonen is het beste bewijs dat vorige inspanningen niet tot resultaten hebben geleid. Ook deze poging heeft geen kans op slagen. Zolang geen sancties worden voorzien zullen allochtonen blijven weigeren zich te integreren in onze maatschappij. Ze zullen wel dankbaar gebruik maken van alle subsidies, ook van de zogenaamde ”positieve discriminatie”. Het plan is dan ook een pure geldverspilling en kan dus niet goedgekeurd worden.

Jan Van Gorp
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...