Monstercoalitie zwicht voor islam

Tijdens de gemeenteraad hekelde Jan Mortelmans de plannen voor de mogelijke komst van een religieus cultureel centrum annex moskee. Mortelmans haalde stedenbouwkundige argumenten aan maar ging ook in op het integratiedebat: “De bouw van een cultureel centrum gaat over het inrichten van een eigen politiek, religieus, maatschappelijk en cultureel leven. Hoe valt dat te rijmen met het integratiebeleid dat de verschillende overheden zeggen te voeren.

Turkse moslims in onze stad zeggen foert tegen het Liers cultuurcentrum De Mol! “Wij doen met Turkse staatssteun wat wij willen in Lier! CC De Mol? Den boom in! We gingen al niet naar jullie perse voorstellingen vol seks en reactionaire muziek, we gingen al niet naar jullie gemengde jeugdbewegingen, we gingen al niet naar jullie zwembaden met halfnaakte vrouwen, we gingen al niet naar jullie racistische sportverenigingen, we kochten al geen brood bij jullie bakkers of bijval bij jullie beenhouwers, we gingen al niet naar jullie cafés en restaurants met onreine dranken en eten, het is genoeg geweest. We organiseren ons leven voortaan zelf!” Dat is helaas de boodschap die vanuit Turkse moslimmiddens wordt gestuurd naar Lier en Koningshooikt.

Het schepencollege durfde niet in te gaan op de tussenkomst van Mortelmans en zwichtte daarmee voor de islam. Het is onbegrijpelijk dat slechts enkele politici durven zeggen waarop het staat, namelijk dat de multiculturele samenleving heeft gefaald. Gelukkig groeit stilaan toch het besef. Kijk maar naar het Duitsland van Angela Merkel: “die Multikulti hat absolut gescheitert!”

De bouw van een megacomplex zoals aan  de Donk is het afwijzen van onze Lierse, Vlaamse en Westerse waarden. En dat is de schuld van de traditionele politiek die decennialang een open deurenpolitiek heeft gevoerd, die een ‘pamperpolitiek’ heeft gevoerd op alle niveau’s. Daar moet paal en perk aan worden gesteld.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...