N-VA en Open Vld hoeven Ivarem-zitje niet

Het Lierse stadsbestuur is niet meer
vertegenwoordigd in het directiecomité van Ivarem, de intergemeentelijke
vereniging voor duurzaam afvalbeheer in onze regio. Merkwaardig vond ook gemeenteraadslid
Ella Cornelis die hierover prompt de
nieuwe N-VA-Open Vld-coalitie ondervroeg. Want was het afvalbeleid niet één van
die thema’s waar bijzondere aandacht aan zou besteed worden? Was het voor N-VA
niet van ‘nog één herkansing voor het Diftarsysteem’ en ‘de problemen zullen en
moeten opgelost worden’? Maar net deze legislatuur zou het stadsbestuur dus
niet in het directiecomité zetelen.

Schepen Lucien Herijgers (N-VA) wist
niet waar hij het had en kon of wilde helemaal niets zeggen. Maar dat was buiten
de CD&V-waard gerekend in de persoon van Gert Van Eester die doodleuk
meedeelde dat het de politieke partijen zelf zijn die op arrondissementeel vlak
de mandaten in de directiecomités onder mekaar verdelen. De Lierse N-VA en Open
Vld hebben op die vergaderingen de Ivaremkelk aan zich laten voorbijgaan. Waarom?
Omdat dit uiteraard een heikel dossier is waarbij ze zich voortaan kunnen
verbergen achter het feit dat ze weinig of niks in de pap te brokken hebben. Een
regelrechte schande dus!

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...