N-VA tracht resultaten drugsonderzoek te verdoezelen

Voor Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) de resultaten van het rioolwater onderzoek naar het drugsgebruik in Lier tracht te banaliseren door het belangrijkste deel van het onderzoek te verzwijgen voor de pers en de burgers.

Hiermee minimaliseert de burgemeester bewust de drugsproblematiek in Lier, en dit terwijl niet enkel de resultaten van het onderzoek, maar ook het jaarverslag van de politie aantonen dat het drugsgebruik in Lier wel degelijk een ernstig probleem is.

Precies op het moment dat er een drugsdode te betreuren viel in Lier, onjuiste of minstens onvolledige informatie geven aan de pers over de resultaten van het drugsonderzoek, getuigt van bitter weinig fatsoen.

Het onderzoek van de universiteit van Antwerpen bestond uit twee delen.

Enerzijds was er het rioolonderzoek waarbij aan 15.000 Lierenaars gevraagd werd om een vragenlijst in te vullen. Hiervoor waren er te weinig deelnemers om representatief te zijn.

Het tweede, en meteen het belangrijkste deel was echter het onderzoek van het rioolwater zelf. Dit gedeelte van het onderzoek, waarin werd nagegaan  hoeveel en welke drugs er in Lier gebruikt worden, is wel geslaagd en dus representatief. Het zijn de resultaten van dit tweede deel van het onderzoek dat de burgemeester angstvallig verborgen wenste te houden.

Uit een vergelijking met andere steden in België en Nederland waar soortgelijke onderzoeken werden gedaan, blijkt dat wat cannabis betreft Lier enkel Amsterdam moet laten voorgaan. Wat amfetamines betreft prijkt Lier zelfs helemaal bovenaan het lijstje en laten we steden als Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Antwerpen, Brussel,… ver achter ons.

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt zal de drugsproblematiek op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad in september plaatsen.

Wordt vervolgd…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...