Naar een bedrijfs-, middenstands- en gezinsvriendelijk financieel klimaat

Ondanks de beloftes van de VLDLMM-CD&V-coalitie stegen de belastingen in Lier en Koningshooikt de afgelopen legislatuur aanzienlijk. In plaats van een grondige evaluatie, modernisering en de afschaffing van enkele ‘middeleeuwse’ belastingen voerde het college van burgemeester en schepenen nieuwe belastingen in én maakte gebruik van de euro-omzetting om de tarieven te verhogen. Voka nam de dertien gemeenten uit de regio Mechelen onder de loep qua bedrijfs- en andere belastingen. De balans voor Lier is uitermate negatief. In 2005 is Lier de derde duurste gemeente van de regio op APB-vlak. Wat de aanvullende onroerende voorheffing betreft – die voor 40% door de Lierse en Hooiktse bedrijven wordt gedragen – verhoogde de VLDLMM-CD&V-meerderheid de opcentiemen naar 1250. Lier was daarmee de derde sterkste stijger in het arrondissement. Volgens Voka kende Lier (na Mechelen) in 2004 veruit het meest aantal specifieke gemeentelijke bedrijfsbelastingen, namelijk 11. Lier heeft nog steeds een dure drijfkrachtbelasting en voerde in 2003 een belasting in op reclamedrukwerk. Op uithangborden en lichtreclames heft de stad Lier nog steeds een belasting die voornamelijk kleine handelszaken treft. Ook de huisvuilbelasting werd drastisch verhoogd.

Een belangrijk aandachtspunt in het verkiezingsprogramma voor volgend jaar zal het financieel beleid zijn. Het Vlaams Belang zal gedane beloftes nakomen. De belastingen moeten grondig geëvalueerd én hervormd worden gericht op een bedrijfs-, middenstands- en gezinsvriendelijk financieel klimaat. Het Vlaams Belang eist de afschaffing van de drijfkrachtbelasting én de belasting op de reclamedrukwerken. Daarnaast mag het APB-tarief én de opcentiemen op onroerende voorheffing niet meer stijgen én moet – rekening houdend natuurlijk met de toestand van de stadskas – een mogelijke daling onderzocht worden. Ten slotte vraagt het Vlaams Belang sociale correcties op de huisvuilbelasting, de herinvoering van de huwelijkslening én de invoering van een subsidiereglement voor de bevordering van het Nederlands taalgebruik op uithangborden en lichtreclames. Uiteraard vereist een gezond financieel klimaat ook een correcte planning én een beheersing van de uitgaven.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...