Naar een strijdbaar 2014!

Beste vrienden,

Het is mij zoals steeds een genoegen om u hier vandaag, in naam van al onze bestuursleden en mandatarissen, welkom te mogen heten op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Ik zou mij vooreerst willen beperken tot enkele praktische mededelingen. Ten eerste zou ik zeer kort willen herinneren aan de ledenhernieuwing. Is uw lidmaatschap voor 2014 nog niet hernieuwd, kunt u vanavond altijd terecht bij onze verantwoordelijke voor Ledenadministratie, Walter Mariën. Bent u nog geen lid, of kent u iemand die al dan niet lid wilt worden, aarzel niet om één van onze bestuursleden vanavond aan te spreken!

De mensen die er in het verleden al bij waren, weten verder dat u vanavond een gratis hapje en drankje (of meerdere drankjes) wordt aangeboden door de afdeling. We doen dit net zoals vorig jaar nog tot 10 uur vanavond. Nadien moet u zeker niet gaan lopen, integendeel, maar vanaf dan vragen we een héél bescheiden bijdrage per consumptie om een even bescheiden deel van onze kosten te kunnen compenseren. 2014 blijft immers een belangrijk verkiezingsjaar en we hopen onze campagne op een zo sterk mogelijke manier te kunnen aanvatten. Alle inbreng, hoe klein ook, blijft dus welkom.

Onze afdeling heeft er in 2013 best wat werk opzitten. Het is al even geleden, maar u herinnert zich misschien onze nieuwjaarsreceptie van vorig jaar, waarbij we traditiegetrouw het startschot geven voor een nieuw werkjaar. We deden dat – net zoals vanavond – met een toost in het goede gezelschap van onze leden en sympathisanten.

U herinnert zich misschien ook het bezoek aan het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onze gespreksavond met Europees parlementslid Philip Claeys – op dat moment kandidaat-voorzitter – of onze kaas-en wijnavond met partijvoorzitter Gerolf Annemans, die voor de gelegenheid afzakte naar het prachtige decor van ’t Spuihuis op den Oever. We organiseerden ook tal van uitdeelacties op de zaterdagse markt of aan busbouwbedrijf Van Hool en hielden een opruimactie op de stadvesten. En dan was er uiteraard nog onze traditionele zomerbraai, dit jaar goed voor liefst 165 aanwezigen. Een record.

Ik kan terloops trouwens meedelen dat de zomerbraai dit jaar doorgaat op zaterdag 5 juli 2014. Wie er dus wil bijzijn, kan die datum alvast blokkeren in zijn of haar agenda.

Nog in 2013 brachten we 4 lokale bladen uit die in alle brievenbussen van Lier en Koningshooikt verspreid werden. We verdeelden tot slot enkele wijkpamfletten rond een specifiek, lokaal probleem dat we op die manier extra onder de aandacht hebben gebracht.

Mijn oprechte dank gaat uit naar alle mensen die deze acties, activiteiten of publicaties hebben mogelijk gemaakt. Ik denk dan in de eerste plaats aan onze bestuursleden: Walter, Sandra, Peter, Luc, Josée, Jan, de andere Jan, Ella en Marcel. Dank ook voor al diegenen die zich ook in 2013 opnieuw vrijwel onzichtbaar maar met evenveel overtuiging hebben ingezet achter de schermen. Ik heb het dan onder meer over onze altijd behulpzame regiosecretaris Davy en bovenal Karel, die over eender welk dossier in de archieven duikt of die – om een klein voorbeeld te geven – er voor gezorgd heeft dat u voor vanavond wellicht een uitnodigingskaart in de brievenbus hebt ontvangen. Ook Freddy, Mark, Wim, alle mensen waar we een verkiezingsbord mochten zetten, enzovoort. Het zijn die mensen en die – vaak kleine – initiatieven of inspanningen die de ruggengraat vormen van het Vlaams Belang in Lier en Koningshooikt. De kracht van een overtuiging en ook uw aanwezigheid hier vanavond maakt daar deel van uit.


Beste vrienden,

Zoals gezegd, staan we voor een uitermate belangrijk verkiezingsjaar. Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus voor wat genoemd wordt: ‘de moeder van alle verkiezingen’. U kunt er alvast op rekenen dat onze bestuursleden en mandatarissen er alles aan zullen doen om de komende maanden het beste van zichzelf te geven.

Ook u kunt onze partij helpen:


          Wilt u mee campagne voeren op markten, aan scholen, bedrijven of fabriekspoorten, laat ons iets weten!


          Beschikt u over een voortuin of stukje grond om een verkiezingsbord te plaatsen, of hebt u vrienden/kennissen die ons daarmee op weg kunnen helpen, geef ons een seintje!


          Wilt u de komende maanden mee de boer op voor plakrondes, het bussen van verkiezingspamfletten in uw straat, uw wijk of daarbuiten, meld het ons!


          Woont u langs een invalsweg of hebt u aan de straatkant een raam waar we een affiche kunnen ophangen, trek aan onze mouw!


Als er één ding is waar het Vlaams Blok/Vlaams Belang altijd met voorsprong de beste in was, is het wel campagne voeren. Het is een rol die ons op het lijf is geschreven en waarbij we met z’n allen, schouder aan schouder, onze partijnaam “Vlaams Belang” meer dan ooit in de praktijk brengen.Beste vrienden,

De bestuursploeg van N-VA en Open VLD is intussen een goed jaar oud. Tijd om even het geheugen op te frissen:

Het begon allemaal met een fameuze besparingsronde. De Lierse stadskas was/is volgens N-VA in zodanig slechte staat dat we het allemaal met minder moesten doen. Allemaal, behalve dan het schepencollege zelf. De ruime ploeg van 9 koppen bleef overeind en de postjes werden netjes onder mekaar verdeeld.

Maar we wonen dus in een stad die financieel aan de grond zit en de komende jaren moet besparen op alles wat beweegt. Volgens N-VA was dat allemaal te wijten aan de vorige coalitie. De partij vergat evenwel te melden dat zowel zij als Open VLD zélf deel uitmaakten van die bewuste coalitie. Open VLD leverde met Marleen Vanderpoorten jarenlang de burgemeester en huidig burgemeester Frank Boogaerts was bij aanvang zelfs drie jaar lang schepen van jawel, … financiën.

Was het trouwens niet bijzonder opvallend dat dit zogenaamde ‘wanbeleid’ voor N-VA geen enkele hinderpaal vormde om nog op de verkiezingsavond zelf, voordat alle stemmen geteld waren, in zee te gaan met uittredend burgemeester Marleen Vanderpoorten en haar Open VLD? Zo slecht zal het dan allemaal niet geweest zijn, veronderstel ik. Maar de nieuwe ploeg was al snel een feit. En eens de posten onder mekaar verdeeld werden, kon er werk worden gemaakt van een bestuursakkoord. De belangrijkste dingen eerst, nietwaar.

Eén van de onderdelen van dit akkoord was de uitdrukkelijke belofte om de belastingen niet te verhogen. Deze belofte maakte trouwens deel uit van de verkiezingsprogramma’s van zowel N-VA als Open VLD. Nog geen jaar later was de eerste belastingverhoging een feit! En wat voor één: vanaf 1 januari 2014 betaalt elk gezin uit Lier/Koningshooikt een bijkomende belasting van 54 euro per jaar. De afvaltaks wordt niet in één keer geïnd, maar gaat elke maand met 4,5 euro automatisch van uw provisie voor afvalverwerking. Het bedrag wordt zo op een lepe, bijna onzichtbare wijze van uw rekening geplukt.

Maar daar houdt het jammer genoeg niet op. Er kwamen hogere tarieven voor de containerparken, hogere huurgelden voor de Lierse en Hooiktse sportclubs, er kwam een stijging van belasting op aanplakborden, terrassen, uithangborden en lichtreclames, op compostbakken en -vaten, op huwelijksplechtigheden, dansgelegenheden, inlichtingen en kopies, ontgraven van stoffelijke resten, enzovoort. De Lierenaars en Hooiktenaars worden gewoon bedrogen waar ze bij staan! Tegen alle beloften in, evolueerde dit stadsbestuur op geen jaar tijd van een besparingscoalitie naar een gewiekste belastingcoalitie.

U bent gewaarschuwd wat voor vlees u in de kuip hebt! U weet wat een verkiezingsbelofte, een verkiezingsprogramma of zelfs een officieel akkoord voor sommige partijen waard is.  Op 25 mei 2014 hebt u alvast de mogelijkheid om dergelijke woordbreuk, zelfs flagrant kiezersbedrog, kordaat af te straffen.Beste vrienden,

Onder impuls van onze nationale partijvoorzitter Gerolf Annemans werd het afgelopen jaar hard getimmerd aan een nieuw Vlaams Belang. Eén van die nieuwigheden is werk maken van jonge, relatief nieuwe gezichten die de toekomst van onze partij kunnen verzekeren.

Onze gastspreker van vanavond maakt niet toevallig deel uit van de “nieuwste generatie” van het Vlaams Belang. Hij is nationaal voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, gemeenteraadslid in het nabijgelegen Mortsel en lid van het Partijbestuur. Voor de verkiezingen van 25 mei 2014 is hij de 2de kandidaat voor het Vlaams Parlement, provincie Antwerpen. Ik geef graag met veel plezier het woord aan Tom Van Grieken.

(…)Beste vrienden,

Er is nog één ding, het belangrijkste, dat vanavond nog niet aan bod gekomen is. Onze fractievoorzitter Jan Mortelmans verlaat na meer dan 25 jaar de Lierse gemeenteraad.

Laat het eerst en vooral wel duidelijk zijn: Jan neemt geen afscheid van de partij of van de politiek in het algemeen. Jan behoudt zijn engagement binnen ons afdelingsbestuur, en vanzelfsprekend zijn politieke overtuiging. Jan doet dit onder andere om mij alle kansen te geven met het oog op de verkiezingen van 2018.

Ik kan en zal er niet te veel woorden aan vuilmaken; misschien wil Jan zelf nog iets zeggen…?Uiteraard ben ik enorm dankbaar voor de kansen die mij worden gegeven. Het is een moedige stap, met het belang van de partij voorop, die slechts zeer weinig mensen zouden nadoen.
Ik zal uiteraard mijn uiterste best doen om, vanuit mijn 6 jaar ervaring als gemeenteraadslid onder de vleugels van Jan, het fractiewerk verder te zetten.

(…)

Jan werd ons allereerste gemeenteraadslid op het stadhuis. Hij leidde ons van de ene verkiezingsoverwinning in de andere, en kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 het mandaat om als kopman van de grootste partij in Lier-Koningshooikt – én 2de populairste politicus van de stad – burgemeester te worden van Lier.

Jan zat 25 jaar in de gemeenteraad en was daarmee het langst zetelend gemeenteraadslid van onze stad en van het Vlaams Belang over heel Vlaanderen. We hebben een filmpje laten maken met enkele reacties van mensen uit de partij die Jan via deze weg een boodschap willen nalaten voor vanavond.

(Video)Beste vrienden,

We hebben het al gezegd: het ontslag als fractievoorzitter betekent geenszins een afscheid van de partij of van het afdelingsbestuur. Jan blijft gewoon bestuurslid. Maar ‘gewoon lid’ is hij uiteraard niet. Jan stond mee aan de wieg van het Vlaams Blok Lier/Koningshooikt en is zowat alles waar het Vlaams Belang in Lier voor stond.

Het is daarom dat we namens het afdelingsbestuur unaniem hebben beslist om Jan een (veel te kleine maar vooral symbolische) erkenning te geven als Erebestuurslid van het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Als er één iemand recht op heeft, voor al het werk dat al die jaren verricht werd, is het wel Jan.

Jan, je moet geen schrik hebben dat je van mij 3 kussen krijgt en een boeket bloemen. We hebben wel nog een klein cadeautje namens onze afdeling om er samen met uw vrouw eens een weekendje op uit te trekken.

Dan denk dat ik dat we meer dan ooit reden om de glazen nog eens vol te doen. Op  een strijdbaar 2014, op Jan, op het Vlaams Belang!

Olivier Peeters
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...