NEE, MINISTER-PRESIDENT, U BENT NIET GOED BEZIG.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is er trots op dat de Vlaamse begroting in evenwicht werd gebracht. Weliswaar mits enkele boekhoudkundige trucs die een reëel tekort moeten maskeren. “Onze motor draait en ik ga hem nu op turbo zetten”, verkondigde Bourgeois ter gelegenheid van zijn Septemberverklaring waarin hij de krachtlijnen van zijn beleid presenteerde. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens maakte Bourgeois in het Vlaams Parlement duidelijk dat hij misschien wel een “blitse auto met turbomotor” heeft, maar dat veel bevolkingsgroepen niet mee in die auto zitten.

Zoals de rusthuisbewoners die steeds meer geld moeten ophoesten voor een rusthuisverblijf. Of de 105.370 gezinnen die vaak al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Of de gezinnen die financieel het onderste uit de kan moeten halen door de belastingverhogingen van de Vlaamse regering: de vermindering van de woonbonus, de hogere onderwijsfacturen, de verdubbeling van de zorgverzekeringspremie, het duurdere water, de hogere verkeersbelasting, de stijgende tarieven bij De Lijn en op de koop toe de Turteltaks, die ondanks beloften na de ministeriële witwasoperatie bij Open VLD trouwens nog met geen eurocent verlaagd.

Chris Janssens verweet de minister-president ook dat hij in zijn wagen met turbomotor blind blijft voor allerlei gevaren en dat hij zo een flink ongeval riskeert. Bourgeois had in zijn toespraak immers de mond vol van een ‘warme en gedeelde samenleving’, maar weigert in te zien dat onze samenleving ten gevolge van de massa-immigratie meer gesegregeerd is dan ooit. Dat werd deze zomer nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt toen Erdogan-Turken rel schopten in Limburg en een Turkse oppositiekrant in ons land er de brui aan moest geven wegens bedreigingen van Erdogan-aanhangers. Janssens hekelde dat N-VA-minister Liesbeth Homans Turkse Diyanet-staatsmoskeeën, die propagandabastions zijn van Erdogan, jaarlijks voor honderdduizenden euro’s laat betoelagen door de Vlaamse belastingbetaler.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter verweet Bourgeois in zijn beleidsverklaring ook in alle toonaarden te zwijgen over het bloedbad dat moslimextremisten op 22 maart aanrichtten in Brussel. “Een half jaar blijkt voor u al voldoende om elke noodzaak om hier aandacht aan te besteden weg te nemen”, zei Janssens. Hij confronteerde hem ook met de bedreiging van de islam “die steeds meer vat krijgt op onze samenleving”. Hij drukte Bourgeois met zijn neus op cijfers die aantonen dat inmiddels al meer dan de helft van de leerlingen van het Antwerps stedelijk onderwijs moslim is. “Wie niet inziet dat de islamisering van onze steden een tijdbom is die vroeg of laat zal ontploffen, is blind”, wierp hij Bourgeois voor de voeten. “De stoere praat van minister Homans en uzelf staat in schril contrast met het slappe inburgeringsbeleid”, voegde ons parlementslid eraan toe.

Chris Janssens merkte ook op dat Bourgeois in zijn regeerverklaring niet de minste aandacht besteedde aan het communautaire: “Uw partijvoorzitter bevestigde na het ontslag van Vuye en Wouters dat de Vlaamse zaak nog steeds de essentie is voor uw partij, de N-VA. Nu moet ik opnieuw vaststellen dat over de essentie van uw programma, het artikel 1 van uw statuten, geen letter in uw Septemberverklaring staat.” Nochtans is er nood aan communautaire actie: er is de jaarlijkse miljardendiefstal van Vlaams geld, in Brussel wordt de taalwetgeving massaal met de voeten getreden door de aanwerving van Nederlandsonkundig personeel en er is de voortschrijdende verfransing van Vlaams-Brabant. Allemaal zaken die voor Bourgeois blijkbaar geen aandacht waard zijn.” “Uw auto met turbomotor is niet alleen geen geel-zwarte, er plakt zelfs geen VL-stickertje op”, verweet Janssens Bourgeois.

Vlaams Belang Lier-Koningshooikt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...