Nog veel werk aan de winkel

Tijdens een verenigde commissievergadering gaf OCMW-voorzitter Vekemans (CD&V) toelichting bij het sociale beleid van het OCMW. Daaruit blijkt volgens haar dat al veel werk werd verricht, maar dat ook nog bijzonder veel valt te doen. Zeker voor dat laatste heeft ze overschot van gelijk.

Want uit het cijfermateriaal dat in alle openheid werd vrijgegeven, blijkt inderdaad dat er op sociaal vlak in Lier en Koningshooikt nog bijzonder veel werk aan de winkel is. Enkele voorbeelden om dit te illustreren:

· in 2001 waren er nog 253 woningen zonder een toilet binnen in huis;
· einde 2004 waren er 184 mensen die een leefloon trekken of in schuldenbeheer zitten;
· in 2004 telde het OCMW 11.889 cliëntencontacten;
· volgens (inter)nationale armoedenormen zijn 4225 mensen kansarm;
· 20% van de –25-jongeren zijn leefloontrekker.

Positief is dan weer dat de werkloosheidsgraad in Lier lager ligt dan het Vlaams gemiddelde.

Het Vlaams Belang roept OCMW en stadsbestuur op om samen extra inspanningen te leveren opdat de armoede uit onze stad wordt gebannen. Daarbij moet werk worden gemaakt van een écht Sociaal Huis waarbij de (menings)verschillen tussen stad en OCMW én onder de meerderheidspartijen dienen opzij gezet.

Het Vlaams Belang kijkt alleszins nauw toe op de verdere ‘sociale’ gang van zaken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...