Olivier aan zet

Enkele maanden geleden bracht ik partijvoorzitter
Gerolf Annemans en de partijraad van het Vlaams Belang op de hoogte van mijn
nakend ontslag als gemeenteraadslid. Dit ontslag is enerzijds ingegeven door mijn
teleurstelling omtrent het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij
Olivier Peeters, onze toekomstige lijsttrekker, net niet werd herkozen en
anderzijds door de vernieuwings- en verjongingsoperatie die werd ingezet door
het partijbestuur met Gerolf Annemans als voorzitter en waar ik mij voor 200%
in kan terugvinden.

Meer mag en moet men er niet achter
zoeken. Ik ben en blijf een overtuigde Vlaams-nationalist, ik ben en blijf een
overtuigde Vlaams Belanger en ik ben en blijf een overtuigd militant voor onze
partij. Alleen is nu Olivier aan zet. Hij wordt dé kandidaat van onze afdeling
voor de komende parlementsverkiezingen. Het is Olivier ook die – zoals eerder
reeds beslist in het afdelingsbestuur – onze lijsttrekker wordt in 2018 voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

Ik wens iedereen in en buiten de partij uitdrukkelijk
te danken die mij en het Vlaams Belang de afgelopen 25 jaar gesteund heeft in
en buiten de gemeenteraad. Ik wens ook oprecht alle medewerkers van het
stadsbestuur in het algemeen en de stadssecretaris in het bijzonder te danken
voor de goede samenwerking de voorbije jaren. Ten slotte wens ik Olivier
Peeters, Marcel Taelman en Ella Cornelis in de gemeenteraad en Jan Van Gorp in
de OCMW-raad verder nog heel veel succes!

Jan Mortelmans

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/lier/jan-mortelmans-stapt-na-25-jaar-uit-gemeenteraad.aspx 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...