‘Ons Lier’ doet het weer

In ‘Ons Lier’ verscheen deze week een artikel met als titel “Compensatie voor handelaars” waarin de SP.a het voorstel van een compensatie doet voor lokale handelaars die financiële schade oplopen door allerlei infrastructuurwerken. Zowel de SP.a als ‘Ons Lier’ lopen daarmee achter de feiten, want het originele voorstel komt wel degelijk van het Vlaams Belang.

Het was Frans Verzwyvel die tijdens de gemeenteraad van 20 juni het schepencollege interpelleerde over de geplande weg- en rioleringswerken in de Antwerpsestraat. Toen vroeg hij naar de oprichting van een schadefonds ter compensatie van gederfde inkomsten. Verzwyvel deed trouwens nog suggesties inzake ondermeer overbruggingskredieten, vrijstelling van bepaalde stadstaksen of stedelijke belastingen als compensatieregeling tot vergoeding voor tijdelijke sluitingen. Het stadsbestuur wilde echter op geen van deze voorstellen ingaan.

Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat ‘Ons Lier’ voorstellen van het Vlaams Belang niet ziet of persmededelingen niet wenst op te nemen in tegenstelling tot die van andere partijen. Daarmee is de redactie van ‘Ons Lier’ in hetzelfde bedje ziek als het overgrote deel van de regionale en nationale media. Als men echter denkt het Vlaams Belang daarmee te kunnen afstoppen, dan heeft men het verkeerd voor. Dat zouden ze nu toch al een tijdje moeten beseffen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...