ONTSLAG TERSAGO: TIJDBOM IS GEBARSTEN

VLAAMS BELANG PAL ACHTER HANDELAARS

Patrick Tersago heeft ontslag genomen als voorzitter van de vzw Winkeliere. Van bij de oprichting van deze vzw heeft het Vlaams Belang zich ernstig vragen gesteld (in de gemeenteraad) omtrent de opportuniteit van een verregaande samenwerking tussen stadsbestuur en onafhankelijke handelaars.

Sommigen verdachten de toenmalige waarnemende burgemeester ervan dat hij probeerde de handelaars voor zich en zijn partij te winnen. De geruchten over favoritisme en belangenvermenging waren nooit veraf. Wellicht hoopte Tersago door zijn engagement in de nieuwe vzw de instemming, of minstens het stilzwijgen, van de handelaars te ‘kopen’ voor de hervormingsplannen van het stadsbestuur.

Dat is hem inmiddels zuur opgebroken. Het was voor iedereen van in den beginne duidelijk dat de belangen van het huidige stadsbestuur en van de Lierse handelaars niet altijd gelijklopen. De reactie van burgemeester Vanderpoorten is dan ook volledig gratuit en zelfs hypocriet. Of de betrokken advertentie al dan niet met belastinggeld werd bekostigd, doet niet ter zake. Marleen Vanderpoorten stelt enkel haar eigen subsidiëringspolitiek in vraag. Het stadsbestuur kijkt dan ook beter in eigen boezem en moet zich in de toekomst hoeden voor mogelijke belangenvermenging.

Het Vlaams Belang begrijpt intussen wel de bezorgdheid van de handelaars. De verhoging van de parkeertarieven op de Markt, gekoppeld aan het inkrimpen van de parkeerplaatsen en het beperken van de maximum-parkeertijd zal ongetwijfeld opnieuw een ongunstige invloed hebben op de handelszaken en zeker op de horeca.

Samen met de Lierse handelaars ijvert het Vlaams Belang voor het behoud van voldoende (goedkopere) parkeerplaatsen op de Markt, ook na de voltooiing van de parking in de Florent Van Cauwenberghstraat.

Het Vlaams Belang was trouwens de enige partij die vroeg om betrokken parking groter te maken dan thans gepland, ten einde in de toekomst het steeds groeiend aantal gebruikers aan te kunnen. Tevergeefs, de meerderheid weigerde het voorstel zelfs te bespreken of te onderzoeken. Het Vlaams Belang zal het stadsbestuur dan ook over een en ander interpelleren tijdens de gemeenteraad van maandag as.

Jan Van Gorp
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...