Opening foor: schepencollege stuurt zijn kat

Gisteren werd de foor officieel geopend. Naar jaarlijkse gewoonte wordt daarbij van kraam tot kraam gegaan en wordt de foorkramers en aanwezige politici een receptie aangeboden. De foorkramers gaven uiteraard wel present, de politici daarentegen gaven op twee na allemaal forfait. Alleen Vlaams Belanger Jan Mortelmans en met enige vertraging – tijdens de receptie – ook CD&V-er Herman De Voeght waren aanwezig. Niemand van het schepencollege vond het nodig aanwezig te zijn. Dit getuigt van bijzonder weinig respect voor de reeds zwaar geplaagde foorkramers die enige steun wel hadden kunnen gebruiken. Arm Lier!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...