OPVANG VLUCHTELINGEN IN EIGEN REGIO IS EEN WIN-WINSITUATIE

Het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt, stijgt snel door de chaos in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In 2014 waren het er 626.000, een groei van bijna 200.000 vergeleken met 2013.

Hierdoor komen in heel Europa sociale voorzieningen onder druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid. De bijkomende inspanningen voor de duizenden vluchtelingen zorgen voor een onevenredig grote aanspraak op onze schaarse middelen, waardoor de volksverhuizing tot sociale ontwrichting leidt in heel Europa.

Hoewel de bijkomende opvang van vluchtelingen heel menselijk lijkt, is het perverse gevolg dat nog meer illegalen in nauwelijks zeewaardige bootjes stappen, en er dus nog meer slachtoffers zullen vallen.

Het Vlaams Belang verzet zich dan ook met klem tegen een uitbreiding van de Europese en Belgische opvangcapaciteit voor vluchtelingen. De gelden  die besteed worden aan opvang en uitkeringen voor asielzoekers kunnen beter worden gebruikt om de vluchtelingen op te vangen in veilige havens in de eigen regio, op plaatsen waar ze zonder malafide smokkelaars naartoe kunnen.

Uiteraard moeten dat geen lekkende tenten zijn, maar fatsoenlijke vestigingen, waar goede gezondheids- en onderwijsmogelijkheden zijn. In de eigen regio raakt een vluchteling ook minder snel 'ontheemd'. Bovendien is de terugkeer naar eigen land als daar de vrede is weergekeerd, veel makkelijker. In die zin is de opvang van vluchtelingen in de eigen regio niet alleen in het belang van de Europese verzorgingsstaten, het is ook een pak humaner voor de vluchtelingen zelf.

Barbara Pas, Fractievoorzitter VB in de Kamer
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...