Oud Kerkhof – De aanhouder wint.

Al van in de jaren ’90 werd door onze fractie de verwaarloosde toestand van het ‘Oud Kerkhof’ aan de Mechelsesteenweg aangeklaagd.
Graven liggen er verkommerd bij… Het kerkhof wordt gebruikt als doorgangsweg en zelfs als hondenwei…
Ons gemeenteraadslid Jenny Van Damme drong herhaaldelijk aan op maatregelen om de rust op deze plaats te eerbiedigen en het passende respect af te dwingen.
Het lijkt erop dat de aanhouder wint. Aan de achterzijde van het kerkhof werden alvast enkele verfraaiingswerken uitgevoerd en zelfs de afsluitpoort hangt weer op z’n plaats!
Als de poort nu ook nog op regelmatige tijden zou worden gesloten en als men er de honden zou weghouden komt het misschien ooit nog helemaal goed…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...