OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE EUROPEANEN WIL KORDATER IMMIGRATIEBELEID

Enkele weken geleden, naar aanleiding van de ‘Dag van de Migrant’ stak de nieuwe EU-commissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken, de Griek Dimitris Avramopoulos, de loftrompet over “de economische, culturele en sociale verrijking” die de migranten met zich zouden meebrengen. Enige verdere verduidelijking bij deze tot vervelens toe herhaalde slagzin bleef helaas – maar begrijpelijk – achterwege. 

Bedenkingen als zouden sommige maatschappelijke en sociale problemen het gevolg zijn van de almaar aanzwellende immigratiegolf worden immers door het orakel uit Athene ten strengste van de hand gewezen. “Zo’n bedenkingen zijn niets anders dan xenofobe retoriek, die het monopolie zijn van rechtse populisten. Ze bedreigen de basiswaarden van onze samenleving”. Volgens de nieuwbakken EU-commissaris heeft Europa zelfs nood aan nóg meer immigratie om zijn sociale en economische positie veilig te stellen en de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen…

De uitspraken van Avramopoulus, wiens land wordt geconfronteerd met een nooit geziene illegale immigratiegolf, massale werkloosheid en schrijnende sociale toestanden, zijn zonder meer potsierlijk en tegelijkertijd intriest. Ze getuigen van een verregaande wereldvreemdheid. Net nu raakte bekend dat de grote meerderheid van de Europeanen ontevreden is over het immigratiebeleid. Volgens de jongste “Eurobarometer” (een Europese opiniepeiling) laat niet minder dan 52 procent zich bovendien negatief uit over elke bijkomende immigratie vanuit niet-Europese landen.

 Een grote meerderheid van de Europeanen blijkt voorstander te zijn van een strenger immigratiebeleid En liefst 82 procent wil bijkomende maatregelen tegen de illegale immigratie. In het thuisland van Avramopoulus, loopt dat percentage zelfs op tot 96 procent.Uit dezelfde peiling blijkt overigens dat het imago van de EU niet bepaald schitterend te noemen is: niet minder dan 50 procent van de respondenten stelt geen vertrouwen (meer) te hebben in de Europese instellingen. Slechts een minderheid van amper 34 procent zegt wel vertrouwen te hebben in de Unie zoals die vandaag bestaat. Een pover resultaat, dat echter geenszins hoeft te verbazen gezien de wereldvreemdheid waarvan de EU stelselmatig getuigt.

Gerolf Annemans, Europees parlementslid
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...