Öztürk Provocateur

Op bevel van de burgemeester moest het traject van de anti-moskeebetoging vorige week in extremis worden veranderd. De wijk Zuid-Australië was plotseling verboden gebied omdat men er moeilijkheden verwachtte omwille van het groot aantal allochtonen. Het was het Turkse gemeenteraadslid Öztürk Taspinar (Lier Leeft!) zelf die de lont in het kruitvat stak. Deze provocateur eerste klasse wilde niet, aldus ‘Gazet van Antwerpen’ dat de betogers door straten trokken waar veel Turken wonen. ‘Het parcours is een regelrechte uitnodiging voor provocatie door de heethoofden van het Vlaams Belang’ aldus Taspinar. ‘Betogen door een wijk waar Turken wonen, hield een gevaar in’ viel Adnan Önder, de voorzitter van de Vereniging voor Turkse Arbeiders Lier, hem bij.

Het maakt één zaak wel héél duidelijk: door wijken lopen met veel allochtonen is vragen om problemen. Dat leert ons trouwens ook de situatie in Brussel, Borgerhout en Gent. Bij de rellen de afgelopen dagen en weken daar, ging het uitsluitend om allochtonen…

Maar het is wél bedroevend te moeten vaststellen dat Fatima Vanderpoorten buigt voor deze oproerkraaier. In plaats van ‘no go-zones’ te maken, zou ze beter Taspinar en C° aanpakken. Want dat Öztürk Taspinar zelf een regelrechte provocateur is, bewijst ook het bericht dat hij vóór de decembermanifestatie op zijn facebookpagina plaatste: “
We horen langs alle kanten dat ze 1 doel hebben: gevechten uitlokken met allochtonen om nadien te kunnen zeggen: zie je wel die allochtonen zijn criminelen … Zij willen hiermee zowel de buren als het bestuur van Stad Lier bang maken om zo de bouwvergunning te laten afkeuren!!! … De stoottroepen van Dewinter hebben de opdracht gekregen om naar het centrum van Lier te trekken indien er geen gevechten ontstaan aan de Donk! … Laten we ons niet beetnemen door deze onnozelaars, wij zijn sterker dan deze vechterbazen.” In het Turks vroeg hij nog om zijn bericht massaal verder te verspreiden… Dat is dus het taalgebruik van het Turkse gemeenteraadslid Öztürk Taspinar in de Lierse gemeenteraad en van dezelfde (socialistische) partij als schepenen Freddy Callaerts, Annemie Schuermans en Els Van Weert. ’ t Is maar dat u het weet!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...