Welkom op   www.vlaamsbelanglier.org

Boogaerts legt de eerste steen

N-VA-burgemeester Frank Boogaerts deelde zichzelf de schamele eer toe om de eerste steen te leggen van de supermoskee in de Donk. Tezamen met een...

Meer van hetzelfde

Nog altijd worden de straten bijzonder slecht onderhouden. Op de meeste plaatsen is de verf van de zebrapaden zo goed als helemaal verdwenen. Op...