Peeters maakt zich boos

Ludo Peeters, gemeenteraadslid voor het Lier&Ko van Jan Hermans, maakte zich in de commissie Ruimtelijke Ordening boos omdat het Vlaams Belang niet akkoord gaat met het strategisch beleidsplan toerisme. ‘Het Vlaams Belang heeft zelf geen toeristisch beleidsplan’, sneerde hij. Hallo, Ludo? Sinds wanneer is het de taak van de oppositie om beleid te voeren en beleidsplannen op te maken?

Peeters zit er trouwens dik naast, want in het lokaal verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang staat wel degelijk een  toeristisch luik met langetermijnvisie. Maar voor sommigen dienen partijprogramma’s enkel tot de verkiezingen en zijn ze nadien van geen tel meer, dat was ons eerder al wel duidelijk geworden…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...