Peperdure Diftar = oorzaak sluikstorten

Op dit ogenblik loopt op de Grote Markt een door het stadsbestuur opgezette tentoonstelling over het sluikstorten in Lier.

Erg vrolijk worden we er niet van. Deze “actie” om zogezegd de bevolking te sensibiliseren, komt in de eerste plaats rijkelijk laat. In haar verkiezingspropaganda beloofde de N-VA immers om binnen het jaar de toestand te evalueren en om – indien daartoe aanleiding zou zijn – het hele afvalgebeuren grondig te hervormen.

Dat gebeurde echter niet. Integendeel, alle beloften ten spijt, werden in de eerste periode van de huidige legislatuur amper maatregelen getroffen om het sluikstorten tegen te gaan. (Het bewaken van 2 OCT’s gedurende amper anderhalf uur, kunnen we met de beste wil van de wereld geen ‘maatregel’ noemen). Het sluikstorten mocht z’n gang gaan en is uitgegroeid tot een regelrechte stadskanker.

Met de afval-uitstalling op de Grote Markt bewijst de meerderheid enkel dat ze het probleem van het sluikstorten niet onder controle krijgt. Dag na dag, week na week blijven de afvalzakken zich opstapelen rondom de OCT’s …  de vuilnisbakjes op de stadvesten en in de binnenstad puilen uit… bermen en braakgronden liggen er vervuild en troosteloos bij…

Dat het sluikstorten drastisch zou toenemen met de invoering van een peperduur Diftar-systeem, stond in de sterren geschreven. Het Vlaams Belang had hiervoor al lang gewaarschuwd. Alle argumenten die in de vorige legislatuur werden aangevoerd, werden door alle andere partijen systematisch van tafel geveegd. Ze zijn intussen wel realistisch gebleken.

De invoering van het Diftar-systeem wás en blijft een enorm grote vergissing.

N-VA en Open-VLD weigeren voorlopig om terug te komen op hun verkeerde beslissingen. Liever willen ze de burger opzadelen met een schuldgevoel én – vergeten we dat niet –  met nieuwe belastingen (zelf noemen ze het liever ‘contributies’)  plus een hoop onnutte kosten. Zo betaalt de Lierse belastingbetaler mee aan de 130.000 euro extra-kosten voor het opruimen van sluikstort,  en betaalt de Lierenaar ook 54 euro extra aan afvalbelasting. Van een mooi en ‘proper Lier’ mag diezelfde Lierenaar enkel dromen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...