Raadscommissie bespreekt contracten Janssens NV

Vlaams Belang doet voorstellen ter verbetering goed bestuur

Vanavond vond op vraag van het Vlaams Belang in de commissie openbare werken de bespreking plaats van de contracten van de in opspraak geraakte firma Janssens NV. Het Vlaams Belang drukt zijn tevredenheid uit over de snelle samenkomst van de commissie en dankt de aanwezige stadsmedewerkers voor hun medewerking.

Het Vlaams Belang blijft na de bespreking met een aantal vragen zitten. Waarom werd de firma Janssens NV toch nog aangeschreven nadat in 2004 beslist werd bewuste firma niet meer aan te schrijven (schepencollege: …deze samenwerking toch niet zo vlot verliep opteren we om deze firma niet meer aan te schrijven)”? Janssens NV had trouwens ook reeds een ongeldige bieding binnen gebracht nadat deze de prijsvraag heeft toegestuurd gekregen van haar dochterbedrijf. Waarom worden er steeds slechts 5 of 6 bedrijven aangeschreven? Waarom wordt er dit jaar voor de eerste keer gewerkt met een vierjarig contract ter waarde van € 67.000, contract dat Janssens NV in de wacht sleepte?

Het is de taak van een politieke partij in het algemeen en van een oppositiepartij in het bijzonder om controle uit toe oefenen op het goed bestuur van de stad. Het is echter niet de taak van een politieke partij om fraude op te sporen. Daarom is het Vlaams Belang van oordeel dat de contracten voor de aankoop en levering van verkeersborden aan het gerecht dienen te worden overgemaakt voor verder onderzoek.

Het Vlaams Belang heeft constructieve voorstellen gedaan ter bevordering van een efficiënt bestuur in onze stad. Daarom pleit de partij voor een systeem van beheer en inventarisatie van de verkeerssignalisatie in Lier. Het stadsbestuur heeft alvast toegezegd te willen participeren aan het GIS zodat ondermeer een efficiënt beheer van de verkeersborden mogelijk is.

Het Vlaams Belang is tevens voorstander van de aanpassing van de inhoud van het begrip ‘dagelijks bestuur’ zoals dat werd vastgelegd in de gemeenteraad van september 2007. De omschrijving zoals die nu voor zowel de gewone als de buitengewone dienst is bepaald, is te ruim.

De partij dringt ten slotte aan op de spoedige realisatie van het interne controlesysteem zoals voorzien in het gemeentedecreet. Tevens verwacht het Vlaams Belang de goedkeuring van een deontologische code voor het stadspersoneel.

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...