Schaamteloos

Het graspleintje op de hoek van de Benedenbaan met de Waversesteenweg ligt er momenteel doelloos bij. Door middel van een buurtbevraging wou het schepencollege het pleintje een nieuwe invulling geven, onder meer om de plaatselijke overlast terug te dringen. De resultaten van die bevraging wees het schepencollege uiteindelijk in de richting van een nieuwe petanquebaan. Van de 237 bevragingen werd 34% beantwoord en terugbezorgd aan de stadsdiensten.

De aanleg startte vorige week maandag. Tot verbazing van de buurt komt de petanquebaan niet zoals voorzien op het pleintje van de Benedenbaan met de Waversesteenweg, maar wel op een grasstrook aan de overzijde van de straat. “Waarom eerst een bevraging organiseren bij de buurtbewoners om er nadien toch totaal geen rekening mee te houden?”, vroeg het Vlaams Belang zich af tijdens de jongste gemeenteraad.

Of aan nodige vergunningen werd voldaan, liet schepen Els Van Weert (Lier Leeft) onbeantwoord. Intussen is duidelijk geworden waarom: de aanleg werd namelijk gestart zonder de monstercoalitie ook maar over enige vergunning  beschikt. De Lierenaars en Hooiktenaars worden geacht de regels vanwege het stadsbestuur strikt toe te passen en na te leven. Het stadsbestuur zelf legt die regels schaamteloos naast zich neer. ’t Is maar dat u het weet…

Foto bovenaan: Pleintje op de hoek Benedenbaan-Waversesteenweg – Onderwerp van buurtbevraging

Foto onderaan: Pleintje op de hoek Akkerstraat-Waversesteenweg – Petanquebaan komt er maar aan de andere kant van de straat en zonder enige vergunning.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...