Schepen Vermeulen geeft inbreuk toe

Vlaams Belang vraagt samenroeping deontologische commissie
Betrokken Lierenaar stapt naar commissie voor de persoonlijke levenssfeer

Enkele dagen geleden kreeg een inwoner van onze stad een brief in de bus van VLD-schepen Johnny Vermeulen waarin die deze burger eraan herinnert dat hij het is geweest die de woonpremies voor het verbeteren en renoveren van woningen door de gemeenteraad heeft kunnen laten goedkeuren. Vermeulen voegt eraan toe dat ‘om deze premie in de toekomst voor nog vele anderen te kunnen handhaven heb ik nu uw steun nodig zodat deze beslissing gegarandeerd blijft.’ Tot slot vraagt Vermeulen om op 8 oktober voor hem te stemmen…

De Lierenaar voor wie de brief bestemd was, heeft enkele maanden geleden een woonpremie aangevraagd voor de renovatie van zijn woning. Schepen Vermeulen geeft vandaag in de pers toe dat hij de adressen uit de notulen van het schepencollege heeft gehaald. Dit is flagrant in strijd met de deontologische code goedgekeurd in de gemeenteraad én met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (http://www.privacycommission.be/publicaties.htm).

Het Vlaams Belang heeft dan ook de burgemeester gevraagd de deontologische commissie zo spoedig mogelijk samen te roepen. De betrokken Lierenaar van zijn kant dient klacht in bij de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.’

Jan Mortelmans

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...