Schepen Vermeulen verontschuldigt zich

Vorige maand kreeg een inwoner van onze stad een brief in de bus van VLD-schepen Johnny Vermeulen waarin die deze burger eraan herinnert dat hij het is geweest die de woonpremies voor het verbeteren en renoveren van woningen door de gemeenteraad heeft kunnen laten goedkeuren. Vermeulen voegde eraan toe dat ‘om deze premie in de toekomst voor nog vele anderen te kunnen handhaven heb ik nu uw steun nodig zodat deze beslissing gegarandeerd blijft.’ Vermeulen vroeg trouwens om op 8 oktober voor hem te stemmen…

Jan Mortelmans vroeg de burgemeester de deontologische commissie bijeen te roepen omdat het politici niet is toegelaten melding te maken van diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval mogen ze de indruk wekken dat zij om een stem vragen in ruil voor bewezen diensten.

De deontologische commissie is twee keer bijeengekomen en kwam unaniem tot het besluit dat het in de toekomst aangewezen is dergelijke brieven niet meer te versturen. Bovendien las schepen Vermeulen bij het begin van de zitting volgende verklaring voor: “Geachte raadsleden, enige tijd geleden stuurde ik in het kader van mijn kiescampagne een brief aan de personen die een woonpremie hebben ontvangen van de stad. In deze brief heb ik niet gezegd dat zij deze premie hebben ontvangen door mijn persoonlijke tussenkomst, maar enkel dat ik er steeds voor geijverd heb om deze premie tot stand te laten komen. Toch heeft deze brief bij sommigen de indruk gewekt dat ik deze mensen om een stem vroeg voor bewezen diensten, hetgeen uitdrukkelijk verboden is in de door de gemeenteraad aangenomen deontologische code inzake dienstverlening. Het spijt me dat deze schijn gewekt is en ik wil me daarvoor verontschuldigen. Uiteraard heeft éénieder die voor de woonpremie stemde in de gemeenteraad, hieraan mee verdienste. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om publiek te verklaren dat bewust agendapunt door iedereen in de gemeenteraad werd goedgekeurd. Ik deel bovendien het standpunt van de deontologische commissie dat het aangewezen is dergelijke brieven in de toekomst niet meer te versturen. Zij kunnen inderdaad de indruk wekken dat op een ongeoorloofde manier, in strijd met de deontologische code, aan dienstverlening wordt gedaan.

Jan Mortelmans kon zich in deze verklaring vinden en beloofde verder geen andere juridische stappen te zetten (gouverneur, privacycommissie, …). Zaak gesloten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...